Musique
Twin

Jazz

2021

1.

Smaba De Orfeu (Extrait)

Paul Desmond

0:30
2.

Take Ten (Extrait)

Paul Desmond

0:30
3.

Nancy (With The Laughing Face) (Extrait)

Paul Desmond

0:30
4.

El Prince (Extrait)

Paul Desmond

0:30
5.

The One I Love (Belongs To Somebody Else) (Extrait)

Paul Desmond

0:30
6.

Embarcadero (Extrait)

Paul Desmond

0:30
7.

Alone Together (Extrait)

Paul Desmond

0:30

7 chansons

34 min

© TWIN