Musique
The Best Of Jacky Cheung

The Best Of Jacky Cheung

Musique du monde

2013

1.

地球人

張學友

3:54
2.

頭髮亂了

張學友

3:30
3.

紅色

張學友

3:59
4.

三思而後行

張學友

3:42
5.

枕邊月亮

張學友

4:58
6.

離人

張學友

4:52
7.

不老的傳說

張學友

3:46
8.

葬月

張學友

4:14
9.

怎麼捨得你

張學友

4:18
10.

愛是永恆

張學友

4:53
11.

紐約的司機駕著北京的夢

張學友

4:41
12.

有個人

張學友

3:34
13.

逃亡

張學友

3:43
14.

釋放自已

張學友

2:57
15.

你是我的春夏秋冬 (無綫電視劇《雪山飛孤》插曲)

張學友

4:09
16.

慢慢

張學友

4:43
17.

三天兩夜

張學友

4:42
18.

留言

張學友

4:40

18 chansons

1 h 15 min

© Universal Music Ltd.