Musique
Pérez Prado: The King of the Mambo

Pérez Prado: The King of the Mambo

Musique du monde

2021

1.

Mambo No. 5 (Extrait)

Perez Prado

0:30
2.

Caballo Negro (Extrait)

Perez Prado

0:30
3.

Always in My Heart (Extrait)

Perez Prado

0:30
4.

Mambo Jambo (Que Rico el Mambo) (Extrait)

Perez Prado

0:30
5.

Guaglione (Bambino) (Extrait)

Perez Prado

0:30
6.

Tabu (Taboo) (Extrait)

Perez Prado

0:30
7.

Perfidia (Extrait)

Perez Prado

0:30
8.

Quizas, Quizas, Quizas (Perhaps, Perhaps, Perhaps) (Extrait)

Perez Prado

0:30
9.

Mambo No. 8 (Extrait)

Perez Prado

0:30
10.

You Belong to My Heart (Extrait)

Perez Prado

0:30
11.

Aquello Ojos Verdes (Green Eyes) (Extrait)

Perez Prado

0:30
12.

El Manisero (The Peanut Vendor) (Extrait)

Perez Prado

0:30
13.

Frenesi (Extrait)

Perez Prado

0:30
14.

In a Little Spanish Town (Extrait)

Perez Prado

0:30
15.

El Ruletero (Extrait)

Perez Prado

0:30
16.

Adios (Extrait)

Perez Prado

0:30

16 chansons

40 min

© Good Time Records