Musique
Narae Narae Nazaka Jenae, Vol. 1

Narae Narae Nazaka Jenae, Vol. 1

Musique du monde

2019

1.

Sok Che Da Mor Pa (Extrait)

Zahir Mashokhel

0:30
2.

Narae Narae Nazaka Jenae (Extrait)

Zahir Mashokhel

0:30
3.

Ma Yao Swal Te Kao (Extrait)

Zahir Mashokhel

0:30
4.

Ma Wel Ta Nasham Qurban (Extrait)

Zahir Mashokhel

0:30
5.

Da Nazar Da Palwasho (Extrait)

Zahir Mashokhel

0:30

5 chansons

35 min

© Sangam Music