Musique
張學友1987-1999經典演唱會全集-95友學友演唱會

張學友1987-1999經典演唱會全集-95友學友演唱會

Pop

2010

Disque 1

1.

非常夏日 (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

張學友

0:30
2.

Deng Ni Deng Dao Wo Xin Tong (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

Jacky Cheung

0:30
3.

總有一天等到你 (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

張學友

0:30
4.

Zhi You Ni Bu Zhi Dao (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

Jacky Cheung

0:30
5.

Wang Yue (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

Jacky Cheung

0:30
6.

E Lang Chuan Shuo (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

Jacky Cheung

0:30
7.

Ye Mao Zhi Lian (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

Jacky Cheung

0:30
8.

Li Kai Yi Hou (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

Jacky Cheung

0:30
9.

Yi Qian Ge Xiang Xin De Li You (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

Jacky Cheung

0:30
10.

Wo Ku Liao (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

Jacky Cheung

0:30
11.

Huan Xiang (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

Jacky Cheung

0:30
12.

Rang Ni Yu Kuai (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

Jacky Cheung

0:30

Disque 2

1.

LAi LAi Hui Hui (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

Jacky Cheung

0:30
2.

Dong Ai Bian Chen Xu Guan (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

Jacky Cheung

0:30
3.

屈到病 (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

張學友

0:30
4.

Gao! Gao! (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

Jacky Cheung

0:30
5.

Chun Feng Qiu Yu (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

Jacky Cheung

0:30
6.

Wo Deng Dou Hua Er Ye Xie Le (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

Jacky Cheung

0:30
7.

Zhe Ge Dong Tian Bu Tai Lang (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

Jacky Cheung

0:30
8.

"You" Qing Ge 1985-1993 (Live in Hong Kong / 1995) (Extrait)

Jacky Cheung

0:30

20 chansons

1 h 45 min

© Universal Music Ltd.