Musique
Die tyranny verdrijven

Die tyranny verdrijven

Musique classique

1979

1.

Laet sang en spel (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
2.

Ras Seventhien Provincien (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
3.

De vogel wert gelockt gefluyt (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
4.

Premier branle de la guerre (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
5.

Maximiljanus de Bossu (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
6.

Gentsch Vader-onze (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
7.

Heere! keere van ons af (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
8.

Slaet op den trommele (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
9.

Stort tranen uyt (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
10.

Ay hoor eens buerman lieve kaer (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
11.

Ick heb droefheyt vernomen (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
12.

Hoort toe ghy minschen groot en cleyn (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
13.

Zegt ons eens wat de mis beduid (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
14.

Com nu ghy romanisten koen (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
15.

Het velt en sal niet langer branden (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
16.

Geusevesper of sieckentroost voor de vierentwintigh (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
17.

Een otter in 't bolwerk (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
18.

Al wat den mensch bejegent (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
19.

Ghy heerscher van het Spaensche bloedig ryck (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
20.

Triumph-lied op de scheeps-victorie der West-Indische compagnie (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
21.

Gebedt voor de belegeringe van 's Hertogen-bos (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
22.

Laet nu de Schaepkens weyden (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30
23.

Timmer-lieden metsers smeden (Extrait)

Camerata Trajectina

0:30

23 chansons

46 min

© VNM - Eurosound