Musique
Day Dawn

Day Dawn

Pop

2021

1.

Raga Puriya Dhanashri (Extrait)

Ravi Shankar

0:30
2.

Mishra Piloo, In Thumbri Style (Extrait)

Ravi Shankar

0:30
3.

Dhun (Folk Airs) (Extrait)

Ravi Shankar

0:30
4.

Kafi-Holi (Spring Festival of Colors) (Extrait)

Ravi Shankar

0:30
5.

Raga Charu Keshi (Extrait)

Ravi Shankar

0:30

5 chansons

48 min

© Day Dawn