Musique
Da Kalai Darfata

Da Kalai Darfata

Pop

2021

1.

Bal Shaista (Extrait)

Faryadi Kakar

0:30
2.

Da Kalai Darfata (Extrait)

Faryadi Kakar

0:30
3.

Spin Jala Kawal Ghayuna (Extrait)

Faryadi Kakar

0:30
4.

Raka Taor Kachkol (Extrait)

Faryadi Kakar

0:30
5.

Spin Satargai Yar (Extrait)

Faryadi Kakar

0:30
6.

Spin BarKhu (Extrait)

Faryadi Kakar

0:30
7.

Toro Zalfoo Bandi Wal (Extrait)

Faryadi Kakar

0:30

7 chansons

1 h 00 min

© Faryadi Kakar official