Musique
Best Peaceful Prayer

Best Peaceful Prayer

Musique du monde

2021

1.

Gurur Brahma Gurur Vishnu (Extrait)

Sanjeevani Bhelande

0:30
2.

Om Chant (Extrait)

Ketan Patwardhan

0:30
3.

Shanti Mantra (Om Sahana Vavatu) (Extrait)

Sanjeevani Bhelande

0:30
4.

Universal Peace Mantra (Extrait)

Sanjeevani Bhelande

0:30
5.

Peace Mantra Swasthina Indro (Extrait)

Ketan Patwardhan

0:30
6.

Universal Prayer (Sarvesham) (Extrait)

Rajalakshmee Sanjay

0:30
7.

Asato Ma Sadgamaya (Extrait)

Sanjeevani Bhelande

0:30
8.

Vaishnav Jan To (Extrait)

Sanjeevani Bhelande

0:30
9.

Om Namo Bhagwate Vasudevay (Extrait)

Ketan Patwardhan

0:30
10.

Sada Sarvada - Pancha Shloka (Extrait)

Ketan Patwardhan

0:30

10 chansons

1 h 09 min

© Rajshri Soul